Onderwijs

Epion Air in het onderwijs

Basisscholen, middelbare scholen en het voortgezet onderwijs pakken na de zomervakantie de draad weer op en leerlingen komen weer naar school. Nog niet iedereen is gevaccineerd en zeker onder kinderen en jongeren is de vaccinatiegraad nog laag, volgens de RIVM cijfers van 24 augustus. Hierdoor is het ook de verwachting dat de komende tijd de meeste nieuwe besmettingen plaats zullen vinden in het onderwijs. Zie ook het OMT advies van juni 2021.

Een vraag die nu veel leeft is dan ook: hoe kunnen wij ons zo goed mogelijk tegen infecties beschermen en toch op een goede manier lesgeven?

Een belangrijk aspect daarbij is de luchtkwaliteit in de lokalen. Het aantal mensen en de mate van activiteit heeft een duidelijke impact op de hoeveelheid uitgeademde deeltjes. De meetbare variant van deze deeltjes is koolstofdioxide, oftewel CO2, en is een goede indicator van de aanwezigheid van andere deeltjes. Denk hierbij onder andere aan virusdeeltjes van bijvoorbeeld COVID-19. Dit betekent dat inzicht in de luchtkwaliteit en daarmee tijdig kunnen ventileren of luchten nu des te belangrijker is, niet alleen voor goede schoolprestaties maar ook zeker in het tegengaan van infecties.

Epion Air Slimme CO2 meter
Epion CO2 binnenklimaat dashboardEpion CO2 binnenklimaat grafiek

Kwaliteit binnenklimaat meten

Alle schoolgebouwen moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat (zie rijksoverheid). Dit is niet alleen belangrijk om virusinfecties resulterend in bijvoorbeeld het COVID-19 of de gewone verkoudheid te voorkomen. Voor de pandemie is er al een start gemaakt met het aankaarten van de luchtkwaliteit op scholen, o.a. door de invoering van Frisse Scholen. Hiermee wordt het belang van een goed leefklimaat en daarmee onder andere het voldoende verversen van de lucht en het laaghouden van CO2 niveaus in klaslokalen aangestipt. Onderzoek heeft aangetoond dat de luchtkwaliteit in klaslokalen impact heeft op ziekteverzuim van zowel docenten als leerlingen, evenals het concentratieniveau en de leerprestaties.

Gedurende de dag kan de CO2 concentratie flink wisselen, afhankelijk van het aantal mensen, het enthousiasme en de activiteit van de aanwezigen. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het binnenklimaat is een momentopname niet voldoende. Wij raden daarom aan om in ieder lokaal een CO2 meter te plaatsen om de luchtkwaliteit te meten.

Met de Epion Air is de luchtkwaliteit in een lokaal gemakkelijk in een oogopslag te zien. Daarnaast biedt het Epion dashboard de mogelijkheid om (op afstand) vast te stellen welke lokalen extra aandacht vragen. Automatische rapportages en AI gestuurde adviezen helpen verder in kaart te brengen op welke momenten er bijvoorbeeld te veel mensen in een ruimte aanwezig zijn en er extra gelucht moet worden.

Om het nog gemakkelijker te maken om met de meetgegevens te werken, zijn de rapportages ook beschikbaar in Microsoft Excel formaat.

Bouwbesluit

Schoolgebouwen die na 30 juni 2015 gebouwd zijn moeten voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Een onderdeel hiervan is de verplichting om het kooldioxide niveau in het gebouw bij te houden door middel van CO2 meters. Aan de te gebruiken CO2 meters zijn specifieke eisen opgenomen in Artikel 3.5 van de Regeling Bouwbesluit 2012.

Met de Epion Air is het eenvoudig om aan de gestelde eisen te voldoen:

 • Goed afleesbare CO2 concentratie, met cijfers hoger dan 8 mm
 • Resolutie van 1 ppm
 • Lampje met kleuren voor CO2 concentratie: goed/matig/slecht
 • Automatische kalibratie van de CO2 meter
 • Meetbereik van 400 - 5000 ppm
 • Nauwkeurige CO2 meting met een NDIR spectroscopische sensor
 • CO2 metingen minimaal 12 maanden opslaan
 • Logboek bijhouden volgens de richtlijnen van het LCHV
 • Bedrijfstemperatuur van 0 - 50 °C
 • Bijhouden of het warmer wordt dan 25 °C
 • Bijhouden of de luchtvochtigheid tussen de 30% en 70% blijft
 • De meter functioneert op netspanning (geen batterij), een eis uit het bouwbesluit
 • Meldingen om te waarschuwen als de CO2 concentratie te hoog wordt